ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αυτοί που έχουν εκφράσει πριν από το θάνατό τους την επιθυμία να καούν, το κάνουν κυρίως για ιδεολογικούς λόγους. Το γραφείο τελετών Χρυσίδης είναι από τα λίγα που αναλαμβάνουν τις τελετές καύσης στη Βουλγαρία για πάνω από είκοσι χρόνια τώρα. Κατά καιρούς η καύση νεκρών στη χώρα μας έχει γίνει μεγάλο ζήτημα μέσω των media.

Το γραφείο μας ήταν το πρώτο που πραγματοποίησε επένδυση στη δημιουργία αποτεφρωτηρίου, έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά η καύση νεκρών δεν έχει ακόμα επιτραπεί στη χώρα μας.

 

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία πάνω στο κομμάτι της συμβατικής τελετής αλλά και της αποτέφρωσης. Σέβεται την επιθυμία του εκάστοτε ατόμου που προτιμά την καύση παρά τον ενταφιασμό. Υπεύθυνα, αναλαμβάνουμε από το 1990 να μεταφέρουμε τη σορό του εκλιπόντα σε κρεματόριο, στη γειτονική Βουλγαρία. Παρέχουμε δε, τη δυνατότητα να παραστούν και οι συγγενείς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Κατά καιρούς, στα χρόνια λειτουργίας μας, έχουν ασχοληθεί με το θέμα της αποτέφρωσης πολλές εφημερίδες. Διαβάστε σχετικά αποσπάσματα από άρθρα που αναφέρονται στο γραφείο τελετών μας και στη θέση μας απέναντι στις καύσεις σορών. Ενημερωθείτε για το πώς έχει εξελιχθεί το όλο ζήτημα κατά το πέρασμα των χρόνων.